Hvorfor bli medlem?

Som medlem får du tilgang til klubbens anlegg og anledning til å delta på organisert trening og interne arrangement.

Anlegg

Fri tilgang til utebanene i utesesongen for alle medlemmer.
Leie av innebaner til medlemspris i hele sesongen

Organisert trening

Klubben har et profesjonelt treningstilbud til alle medlemmene som ledes av vår hovedtrener Thomas Hanstad. Vi har ca 100 deltakere i alle aldre i organisert trening. Vi tilbyr sommerskole til i juni og augst.

Sosialt og aktivt miljø

Klubben er aktiv og har et sosialt miljø der vi har stort fokus på trivsel og hygge. Vi har egen damegruppe og veterangruppe som spiller fast på anleggene.
Klubben har 3 lag på herresiden og 1 lag på damesiden på NM lag. I tillegg deltar 2 lag i veteranserien for herrer i Vestfold.