Styret innkaller herved til årsmøte i Tønsberg Tennisklubb.
Årsmøtet avholdes onsdag 27. mars 2019 kl. 18.30 i Sparebank 1s lokaler på Teie.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes tennisklubbens styre senest onsdag 14. mars kl. 17.00 til e-post: post@tonsbergtennis.no

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for klubbens medlemmer på klubbens hjemmeside http://www.tonsbergtennis.no/senest en uke før årsmøte.

Saksliste: http://www.tonsbergtennis.no/wp-content/uploads/2019/03/Årsmøte-saksliste-2019-1.pdf

Virksomhetsplan: http://www.tonsbergtennis.no/wp-content/uploads/2019/03/TTK-Virksomhetsplan.pdf

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Tønsberg, 26. februar 2019
Med vennlig hilsen
Tønsberg Tennisklubbs styre
v/Knut Gran
styreleder

Categories: Artikler