Innkalling til årsmøte i Tønsberg Tennisklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Tønsberg Tennisklubb.

Årsmøtet avholdes onsdag 10. juni 2020 kl. 18.30 i tennishallen.
Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes tennisklubbens styre senest onsdag 27. mai kl. 17.00 til e-post: kasserer@tonsbergtennis.no.
Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for klubbens medlemmer på klubbens hjemmeside http://tonsbergtennis.no senest en uke før årsmøte.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned, og ha betalt kontingenten.

Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Categories: Artikler