TTK har åpnet av tennisanleggene i henhold til retningslinjer gitt av Norges Tennisforbund. Det betyr at fom fredag 17.04 så vil Hardcourt-banen på Tolvsrød åpnes for spill. Søndag 19.04 vil bane 1 åpnes for spilling i tennishallen Det er svært viktig at alle medlemmer følger reglene som er utarbeidet av styret med bakgrunn i retningslinjene fra forbundet. Retningslinjene kan virke strenge, men vi er svært opptatt av at alle tar sitt ansvar med å overholde reglene. Hvis reglene blir brutt kan det ende med at anlegget blir stengt igjen.

Oppdatert 12.05:

Vi åpner for doublespilling så lenge alle spille kan holde min 1 meter avstand.

Restriksjoner rundt bruk av baller er nå fjernet.

 • Kun friske personer uten symptomer kan spille og generelle smittevernsregler skal følges.
 • Det kan spilles singel og double (så fremt at man holder 1 meter avstand). Det må alltid være minimum 1 meter mellom hver spiller.
 • Totalt kan det være inntil 20 personer i en gruppe inkludert ansvarlig voksen, trener/leder (over 18 år)
 • Garderober er ikke tilgjengelig, toaletter kan kun benyttes under organisert trening når hovedtrener eller klubbens tillitsvalgte er tilstede.
 • Drikke må tas med hjemmefra.
 • Barn født 2007 og senere som spiller skal alltid ha følge med en voksen person fra husstanden.
 • Det er ikke tillatt å berøre fysisk nett, stolper og øvrig utstyr.
 • Banen skal alltid bookes i Bookingsystemet i forkant.
 • Spillere skal ikke sitte på benkene på banen, og ingen skal ta på utstyr eller plukke opp baller som har blitt liggende igjen på banen
 • Spillere som kommer for å spille skal vente utenfor banen til de som avslutter spill har forlatt banen.
 • Det vil være tilgjengelig antibac og såpevann til handvask både før, under og etter trening på anleggene.
 • Ikke spytt på banene! Ikke spytt snus på banene!
 • Overholdes ikke reglene forbeholder klubbens styre seg retten til stenge anleggene.
 • Når grusbanene åpner så må banekoster og linjekoster vaskes etter bruk.
 • TTK kommer til å kontrollere at reglene blir fulgt. Regelbrudd kan medføre en tidsbegrenset utestengelse fra anlegget.


Categories: Artikler