Alle som skal delta i en lisenspliktig turnering må ha registrert innbetalt lisens før turneringsstart.

Lisensperiode for 2023 vil bli generert og utsendt månedskiftet november/desember. Spillere som har betalt tennis- eller padellisens for 2022 vil automatisk få tilsendt ny lisens for 2023 direkte fra Sportsadmin. Lisensene blir kun utsendt via epost så det er viktig at alle spillere som trenger lisens er registrert med mailadresse i Sportsadmin eller Klubbadmin. Alle som skal delta i en lisenspliktig turnering må ha registrert innbetalt lisens før turneringsstart. Lisensene blir utsendt uten utfylt beløp, dvs utøver kan selv velge om man ønsker å betale grunnlisens eller utvidet lisens. Les mer om Forsikringsdekning

Det er ingen endringer i satsene på lisensen for 2023. Vi presiserer at lisens for veteraner gjelder kun for de som er fylte 70 år (ikke de som spiller veteranturneringer eller veteranlagkamper). Se satsene nedenfor.

  • Barnelisens (født 2011-2017) kr 0,-
  • Junior (født 2004-2010) grunnlisens kr 330,- og utvidet lisens kr 570,-
  • Senior (født 1954-2003) grunnlisens kr 470,- og utvidet lisens kr 700,-
  • Veteran (1953 og eldre) grunnlisens kr 320,- og utvidet lisens kr 700,- (med forsikringsdekning)

Utøvere kan selv velge om de ønsker å betale lisensen via nettbank med konto- og kidnr som er utstedt på lisensen eller betale via buypass. Ved online betaling vil det påløpe et gebyr på kr 30,-. Ved betaling av online betaling (via vipps eller med bankkort) vil betalingen bli registrert umiddelbart i Min Idrett, men tournament software blir synkronisert mot Min Idrett hver natt så det vil ikke være mulig å melde seg på online før dagen etter betaling. Dette til info så man ikke betaler lisensen flere ganger.

Det er viktig at utøvere som betaler via nettbank benytter riktig kidnr så betalingen blir registrert på spiller i Sportsadmin. Vi opplever at spillere betaler med gammelt og ugyldig kidnr og det skaper en del ekstra arbeid da disse betalingene ikke blir registrert direkte på spiller.
Kontonummer ved lisensbetaling, 1813.53.82260.

Categories: lisens