Årshjulet er en oversikt over hva styret og ansatte i klubben skal foreta seg i løpet av året. Her vil vi også legge inn andre aktiviteter som turneringer og sosiale sammenkomster.

Categories: Hjemmesiden