Denne teksten ble først publisert i magasinet KULT nr. 1 – 2023, og er gjengitt med tillatelse. Om du ønsker å abonnere på magasinet kan du tegne abonnement ved å sende e-post til thorleif.bugge@usn.no med kopi til astrid.bjonnes@outlook.com. Husk evt. å påfør navn – adresse – tlf. og e-postadresse. Et årsabonnement koster 350 kr. for 4 nummer. Magasinet utgis av Foreningen Kult – org.nr. 819 192 332

Tønsberg Tennisklubb ble stiftet 24. april 1923 og kan dermed feire 100 år nå i 2023.
Følgelig er klubben i godt selskap med flere av distriktets idrettsklubber som allerede har passert denne levetiden i idrettslig sammenheng.

TEKST: Knut Gran
FOTO: Thorleif Bugge

Starten på tennisens inntog i Tønsberg blir beskrevet som en «trang fødsel». Første forsøk var stiftelsen av Tønsberg Lawn-Tennisklubb i 1910 med daværende politimester Borchgrevink som formann. Det andre forsøket fant sted i 1914 med skipsreder Christian Monsen som formann. Skolegården på Byfogdløkken skole var arena for begge disse forsøkene på en provisorisk anlagt bane. Tilslutningen var imidlertid ikke tilstrekkelig til at det var liv laga for denne sporten, som allerede i 1887 ble introdusert her til lands.

Ni år senere kom det avgjørende tredjeforsøket, i 1923. Sitat fra klubbens formann i forbindelse med 50-års jubileet: «Det var tre herrer som var særlig ivrige på tennissportens vegne.» Disse tre herrene var konsul Hans Borge som hadde vært i Peru, Eugen Hanssen etter hjemkomsten fra England og kaptein Reidar Pedersen, etter flere besøk i en rekke land, som hadde fått inspirasjon til å gjøre et nytt forsøk på å få etablert tennissporten i hjembyen. Forsøket var åpenbart vellykket, for 24. april 1923 ble Tønsbergs Tennisklub konstituert på Hotel Klubben med Hans Borge som leder, og i alt 25 personer undertegnet referatet fra det konstituerende møtet.

Tennis i sin tilnærmede nåværende form daterer man offisielt til 1873, stiftet i England av major Walter C. Wingfield. Altså for 150 år siden i år, og allerede i 1884 var kvinnene aktivt med. Altså en langt mer kvinnevennlig sportsprofil enn for eksempel norsk hoppsport, en idrettsgren som fortsatt i dag sliter med gamle fordommer. Selve ordet og begrepet tennis stammer sannsynligvis fra fransk, fra ordet tenez, som betyr å ta imot. Mottak og avlevering er som kjent grunnelementer i tennis.

Når det gjelder arenaer og baner i Tønsberg, stilte kommunen og daværende rådmann Rørholt allerede i 1923 tomten i Stenmalen på Stadions nordre del til gratis disposisjon. Dette året tok man i bruk de to første banene. I 1931 ble de to siste banene etablerte, som tennisanlegget i Stenmalen i dag består av. Utvidelsen var et resultat av en økende interesse for tennis og et voksende medlemstall. Likevel, tennis ble lenge oppfattet som en hvit overklassesport. Ikke helt uten grunn. De fleste aktive spillere i Tønsberg-distriktet fram til midten av 1960-tallet kom primært fra det vi grovt sett kan kalle borgerskapet. På banene her kunne man på 1960-tallet få påtale dersom man våget å stille i en farget shorts eller overdel. Det var først etter at Bjørn Borg på 1970-tallet våget å ha på en farget piquet-skjorte i Wimbledon-turneringen, da først ble en barriere brutt. En annen symbolsk barriere ble brutt da Arthur Ashe vant flere Grand Slam-turneringer på slutten av 1960-tallet. Ashe var svart.

Klubbhuset til Tønsberg Tennisklubb på Messa

I 2017 kom den amerikanske filmen Battle of the Sexes. Den skildrer den spektakulære kjønnstenniskampen fra 1973, da den kvinnelige amerikanske tennisspilleren Billy Jean King klart banket den tidligere toppspilleren og mannssjåvinisten Bobby Riggs i én av tennissportens mest berømte matcher.

Her hjemme i Norge var Laila Schou Nilsen en tidlig foregangskvinne. Hun samlet 86 NM- gull i tennis og var samtidig på topp i både skøyter og håndball. Et helt uvanlig talent. 2014 ble et begivenhetsrikt år i klubbens historie. Slagen Tennisklubb og Tønsberg Tennisklubb slo seg sammen i april dette året som resultat av samtaler som hadde pågått over noen år. Det som til slutt utløste denne fusjonen, var begge klubbenes ønske om å etablere en egen tennishall for å gi et helårstilbud til klubbenes medlemmer. Sammenslåing av klubbene var et naturlig og klokt resultat av kommunens signal om at eventuell garanti eller støtte til etablering av tennishall kun ville bli gitt til en klubb.

En klubb trenger et klubbhus. Dagens klassiske klubb hus ved anlegget i Stenmalen – skriver seg fra 1939. Et klubbhus, som den gangen avløste det opprinnelige klubbhuset, som ble flyttet fra Torvet i Tønsberg og som hadde rommet aktiviteter knyttet til Asplins slakterforretning nederst på Torvet. Klubbhuset har i de senere årene gjennomgått utbedringer takket være velvillige sponsorer og nevenyttige medlemmer på dugnad.

I den nyfusjonerte klubben var etablering av egen tennishall og utvikling av felles klubbkultur og miljø, samt bygging av en slagkraftig og fremtidsrettet organisasjon, de overordnede og prioriterte målene de første årene. I august 2017 stod første trinn i byggingen av den nye tennishallen ferdig med to baner.

De siste ti-årene har tennisen fått et bredt gjennomslag som en svært populær idrett for folk i alle aldre. Det er en stor styrke ved tennis at du kan spille fra du er barn til du er 90 år. I dag er det ca. 500 medlemmer i Tønsberg Tennisklubb og 140 yngre medlemmer under 20 år. Det betyr at kapasiteten er sprengt. Man har ikke nok baner til alle som ønsker å spille. Følgelig er hundreåringens ønske for jubileumsåret å få realisert det pågående prosjektet (andre trinn) med utvidelse av tennishallen med nok en bane samt tilhørende garderobe- og møtelokaler innen utløpet av jubileumsåret. Dette vil bety at klubben kan vokse videre, slik at alle som har lyst, i alle aldre, kan være med og spille tennis.

Categories: Artikler