Tønsberg Tennisklubb fikk i 2020 støtte fra Sparebankstiftelsen på 150000 i forbindelse med ny tennisbane i hallen, men på grunn av forsinkelser ble dette beløpet aldri tatt ut. Sparebankstiftelsen ga oss denne måneden beskjed om at støtte måtte benyttes innen 01.07.2023 så vi måtte snu oss rundt og for å få realisert et relevant prosjekt som ble godkjent av Sparebankstiftelsen.

I den forbindelse har styret besluttet å gjøre en oppgradering av hardcourtbanen på Tolvsrød, vi har besluttet å installere en Playrite Clayrite kunstgrusbane på den eksisterende hardcourtbanen. I den forbindelse vil vi også gjøre noen ytterligere forbedringer:

  • Flytte nettstolpene slik at de blir plassert riktig iht krav
  • Sette opp et permanent gjerde på vestsiden (bak) Bane 4
  • Vurderer og bytte ut dagens lite energieffektive lys med nye LED-lys

Dette medfører at vi vil få en topp moderne bane som også vil utvide utesesongen og tennistilbudet i klubben.

Clayrite simulerer naturlige grusbaner uten løpende vedlikeholdskrav

Hva er bakgrunn for valget:

  • Kunstgrus vil pga dreneringsegenskaper gi mer spilletid i løpet av sesong enn en hardcourtbane.
  • Kunstgrus vil være mer skånsom for kroppen da dekket har mer demping.
  • Kungstgrusbanen krever ikke vanning
  • Banen vil påvirkes mindre av visuell forfall enn en hardcourt-bane

Da det er 20 år siden banene på Tolvsrød fikk tildelt spillemidler har vi adgang til å søke om spillemidler på denne banen. Det betyr at vi i praksis får det meste av kostnader dekket av Sparebankstiftelsn og spillemidler så dette vil heller ikke påvirke hallprosjektet.

Planen er at oppgradering vil gjennomføres i løpet av juni måned, hardcourtbanen vil derfor stenge ila et par uker.

Hvis du har noen spørsmål kan disse rettes til : post@tonsbergtennis.no eller styreleder Alexander Ballamy : alexander.ballamy@gmail.com

Categories: Anlegg