Det er nå mulig å søke om faste timer i hallen for sesongen 2023/2024. Søknadsfrist er 1. august

Se baneleie og faste timer for mer informasjon

Categories: Baneleie