Styret har besluttet at det ikke skal tilbys faste timer i høstsesongen 2023. Bakgrunnen for denne beslutningen er at det ofte er ledige baner som ikke benyttes av de som har faste timer. Styret ønsker at alle medlemmer får mulighet til å bestille baneleie på de tidene som tidligere har vært låst opp til fasttimer.

Timer som frigjøres skal ikke brukes til organisert trening eller privattimer, det vil forbeholdes medlemmer som ønsker å spille/strøtimer.

Categories: Baneleie