Kjære medlem!

Tønsberg Tennisklubb får, på linje med andre idrettsforeninger i Norge, en aktivitetsstøtte fra NIF pr. aktivt medlem.

Vi rapporterer og får godkjent medlemstallene dersom de verifiseres av NIF. Men vi må rydde opp i medlemsmassen i MATCHi før neste rapportering,. Til det trenger vi DIN hjelp – hvis ikke går klubben glipp av kjærkommen økonomisk støtte. 

  • Gå til minidrett.no snarest, logge inn og sjekk at data – spesielt at e-post og mobilnummer er de samme som er registrert i MATCHi, hvis ikke må det rettes opp.
  • De som ikke har en bruker i «Min idrett» må logge seg inn og lage en bruker – dere må benytte samme e-post og mobil som i MATCHi

Husk å legge inn alle mellomnavn, dataene blir sjekket mot Folkeregisteret.

Uten verifisering av NIF vil også turneringspåmelding og lisensregistrering kunne bli problematisk.

Categories: medlem