Styret innkaller herved til årsmøte i Tønsberg Tennisklubb.

Årsmøtet avholdes onsdag 13.03.2024 kl 19:00 på Friends at Work i Storgaten 26. Oppmøte utenfor Kiwi, Nedre Langgate.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes tennisklubbens styre senest 28. februar til e-post: post@tonsbergtennis.no

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for klubbens medlemmer på klubbens hjemmeside http://tonsbergtennis.no senest en uke før årsmøte.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Styret

Categories: Årsmøte