Oppdatert 13.03.2024: Fullmakter til årsmøtet.

Om et medlem ønsker å gi fullmakt må det:
– Gis fullmakt til et gitt medlem som stiller på møtet som skal stemme på deres vegne. Fullmakter må registreres ved å fylle ut skjema Fullmakt årsmøte Tønsberg Tennisklubb 2024.
eller
– Stemme på den aktuelle saken vedrørende finansiering av hall.

Ferdig utfyllt fullmakt eller stemmer på sak om finansiering av hall må sendes til post@tonsbergtennis.no før årsmøtet.

Oppdatert 06.03.2024: Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter

Styret innkaller herved til årsmøte i Tønsberg Tennisklubb.

Årsmøtet avholdes onsdag 13.03.2024 kl 19:00 på Friends at Work i Storgaten 26. Oppmøte utenfor Kiwi, Nedre Langgate. Det vil bli gjennomført en spørsmål/svar seanse etter det offisielle årsmøtet, der spørsmål fra medlemmene besvares.

Forslag til beslutning og bakgrunnen for forslaget som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes tennisklubbens styre ved å fylle ut skjema som du finner her. Frist for innsendelse er senest 28. februar. Ferdig utfyllt skjema sendes på e-post til: post@tonsbergtennis.no

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for klubbens medlemmer på klubbens hjemmeside http://tonsbergtennis.no senest en uke før årsmøte.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Styret

Categories: Årsmøte