Årsmøte i Tønsberg Tennisklubb ble avholdt 13. mars. 20 personer møtte opp og det ble blant annet vedtatt Beslutningssak – Hallprosjekt fase 2 – godkjennelse opptak av tilleggsfinansiering noe som betyr at styret vil gå videre med prosjektet.

Planlagt tidspunkt for gjennomføring av prosjektet: 2024/2025, rammetillatelse godkjent og
leieavtale/festeavtale på tomt inkludert utvidet område for fase 2 er inngått.

Styret foreslo å øke medlemskontingenten fra 1. april 2024 for familiemedlemskap fra 2600 kr til 2900 kr. Øvrige satser justeres ikke. Dette ble enstemmig vedtatt.

Ny styreleder Andreas Bjørang ble valgt og samtidig takket Alexander Ballamy av.

Oversikt over styremedlemmer har blitt oppdatert på vår hjemmeside. Se offentlig dokumentasjon og rutiner for link til protokoller fra årsmøter.

Categories: Årsmøte