Det er nå åpnet for å søke om faste timer i hallen for sesongen 2024/2025. Alle som ønsker faste timer må søke, også de som allerede har faste timer. Søknadsfrist er 1. august. Se baneleie og faste timer for mer informasjon

Categories: Baneleie