Referat fra årsmøtet 2024 i Tønsberg Tennisklubb er publisert

Årsmøte i Tønsberg Tennisklubb ble avholdt 13. mars. 20 personer møtte opp og det ble blant annet vedtatt Beslutningssak – Hallprosjekt fase 2 – godkjennelse opptak av tilleggsfinansiering noe som betyr at styret vil gå videre med prosjektet. Planlagt tidspunkt for gjennomføring av prosjektet: 2024/2025, rammetillatelse godkjent ogleieavtale/festeavtale på tomt Read more…