GØY, INKLUDERENDE, UTFORDRENDE OG KVALITET I ALLE LEDD FRA KLUBB, TRENINGER, SAMLINGER OG TIL TURNERINGER.

HVA KAN DU FORVENTE AV TENNISSKOLEN?
 FOKUS PÅ Å SPILLE SPILLET
 KLARE TEKNISKE RETNINGSLINJER PÅ ALLE NIVÅER
 TILPASSET UTSTYR
 MULIGHETEN FOR SPENNENDE TURNERINGS-SPILL PÅ RIKTIG NIVÅ
 ENGASJERTE TRENERE MED RELEVANT UTDANNING
 FYSISK PLAN FOR HVA SOM SKAL FOREGÅ I LØPET AV ÅRET
 FORELDREMØTE
 TILBAKEMELDING PÅ PROGRESJON TIL BARNA ETTER HVER TERMIN

ROGY: ROG står for Red, Orange, Green og Yellow. Det er de fire nivåene vi deler inn Tennisskolen i.

Hvert nivå har forskjellig:
 Racket størrelser
 Bane størrelser
 Baller
 Metodikk
 Turneringsformer