Tønsberg Tennisklubb har et av Vestfolds største uteanlegg lokalisert på 2 lokasjoner i Tønsbergområdet. Anleggene ligger på henholdsvis Messeområdet og på Tolvsrød. .

Ute:

4 grusbaner på Messeområddet, klubbhus og ballvegg.
3 grusbaner og 1 Plexipavebane på Tolvsrød ved Flints idrettsanlegg, klubbhus, 2 stk minitennisbaner og ballvegg.

Inne:

2 Plexipave Softcourtbaner i ny hall fra 2017. Messehall B brukes til organisert trening enkelte dager i uken.

Anlegget på Tolvsrød: Marmorveien 8, 3153 TOLVSRØD

Anlegget på Messeområdet (Utebaner og tennishallen): Hortensveien 4, Tønsberg