Her finner du informasjon og linker som er nyttig for deg som er kaptein på et lag i Tønsberg Tennisklubb eller spiller på et lag. I lagtennis stiller klubbene ett eller flere lag i forskjellige divisjoner. Det er da om å gjøre å rykke opp til en høyere divisjon.

Terminlister

Se divisjonstennis – NM lag på tennis.no for link til terminlister, avdelingsoppsett, overgangskjema osv

Årshjul for divisjonstennis

1. april: overgangsfrist (ser mer info under)
mai: divisjonstennis starter
september: divisjonstennis slutter
15. oktober: frist for å sende inn reiseregning for divisjonstennis (se mer info under)
1. november: frist for påmelding/avmelding av lag (se mer info under)

Krav for å bli med på divisjonstennis

For å kunne delta i divisjonstennis må du ha betalt lisens til Norges Tennisforbund. I tillegg er det også et krav om at du må være medlem i Tønsberg Tennisklubb.

Lover og regler

Se tennis.no Lover og regler og “Dokumenter” for turneringsreglement. I regionserien må et lag stille med minimum to spillere og gjennomføre minimum tre kamper, ellers regnes laget å ha tapt på walkover.

Walkover

Alle walkover eller retire MÅ meldes inn med ferdig utfylt skjema pr e-post til post@tennis.no, i tillegg til et eksemplar til turneringsleder ved arrangerende klubb. En walkover eller retire teller som tap i turneringen. Walkover skal benyttes dersom spiller ikke er i stand til å spille oppsatt kamp og kan dermed ikke spille videre i samme turnering. Dersom arrangerende klubb tillater det, kan turneringsledelse bruke skjønn hvorvidt spiller kan spille. Skjema for walkover-retired finner du på tennis.no “For spillere -Turneringer – Terminliste – Dokumenter

OBS: Divisjonskomiteen kan gi bot på inntil kr. 3000,- til lag i regionserien som ikke møter til en lagkamp. Det er derfor viktig at alle lag gjør sitt ytterste for å stille til kamp.

Påmelding/avmelding av lag

Alle lag som har deltatt i en sesong anses som påmeldt til neste sesong med mindre NTF får beskjed om annet. Det innebærer at klubber som stiller med samme antall lag i neste sesong ikke trenger å foreta seg noe. Dersom klubben skal melde på eller trekke lag skal sportslig ansvarlig melde inn dette på e-post til post@tennis.no . Frist er 1. november

Reiseregning

Tønsberg Tennisklubb refunderer reisekostnader i forbindelse med NM for lag i Forbunds- og Regionserien (divisjonstennis). Det kan søkes for reiserefusjon til andre arrangementer, men dette skal søkes om i forkant av arrangement.

Det refunderes tilsvarende satsene som NTF gir. De til enhver gjeldende satser finner du i Turneringsreglement for NTPF. Dette dekker både bompenger og drivstoffutgifter.

Alle reiseregninger skal registreres i Tripletex. Alle lagkapteiner har tilgang til å gjøre dette. Se rutine i forbindelse med reise

Overgang

Overgang må meldes om en spiller skal delta på divisjonstennis og er registrert som spiller i en annen klubb. Frist for å melde overgang er 1. april.

Lister over lag

Vi bruker Spond for å legge inn spillere i de forskjellige lagene. Lagkapteinene har gruppeadminstrator rettigheter og har ansvar for å vedlikeholde lagslisten.

Innkalling til lagkamper

Vi bruker Spond for å invitere til kamper. Kapteinene har gruppeadminstrator rettigheter og kan opprette aktiviteter/kamper i den Spond-gruppen som de er kaptein for.

Bestilling av baneleie til hjemmekamper

  • Kapteiner på lagene er selv ansvarlig for å melde inn behov for baneleie i forbindelse med kamper på hjemmebane til post@tonsbergtennis.no – meld inn dato, tid og antall baner. Husk at du ikke bestiller flere baner enn det du har behov for normalt spilles double før single-kamper.
  • Bestilling skal sendes inn senest 14 dager før kamp for å unngå at andre bestiller baneleie på samme tidspunkt. Det er ikke mulig å bestille baneleie via Spond. Det må sendes på e-post.

NB: Det er også mulig å bestille innebaner på samme tidspunkt om kamper spilles på årstider/sesong hvor det er fare for regn. Lagkamper skal så langt det lar seg gjøre forsøke å spilles når det ikke foregår kurs- og trening.

Priser

Kostnader forbundet med å bli med på divisjonstennis/lagkamper er:

  • Medlemskap i Tønsberg Tennisklubb kr 2020,- (pr år)
  • Lisens til Norges Tennisforbund kr 420,- (pr år)