Innhold på denne siden

Offentlig dokumentasjon

Rutiner

Gjelder

 • Trenerkurs
 • Deltakelse på konferanser i regi av Norges Tennisforbund på vegne av Tønsberg Tennisklubb.
 • Reise i forbindelse med NM Lag og andre arrangement på vegne av Tønsberg Tennisklubb

Forutsetning

 • Trenerkurs og konferansedeltakelse forutsetter godkjenning fra styret
 • Reisekostnad i forbindelse med NM Lag avklares med styre gjennom trenerkontakt.
 • Reisekostnad i forbindelse med andre arrangement forutsetter godkjenning fra styret

Policy for bestilling av reise

Trenerkurs og konferansedeltakelse: Reise bestilles selv av deltaker og deltaker legger selv ut beløpet. Deltaker har selv ansvar for å sende inn kvitteringer for reisen til klubben for utbetaling.

NM Lag: Lagkaptein eller oppnevnt reiseleder er ansvarlig for å bestille reise på vegne av reisefølget. Har man ikke anledning til å legge ut selv kan man få utbetalt et forskudd fra Tønsberg Tennisklubb for å dekke reisekostnader. Kostnaden må kunne dokumenteres før forhåndsutbetaling. Dette gjøres ved å sende en epost til post@tonsbergtennis.no. Deltaker har selv ansvar for å sende inn kvitteringer for reisen til klubben for utbetaling.

Ansvarlig på anlegg

Pål Thalmann

Informasjon om anlegg

 • Baneutstyr på anlegg:
  • 5 banekoster
  • 5 linjekoster
  • 3 dommerstoler med poengteller
  • Vedlikeholdsutstyr
 • Utstyr i forbindelse med dugnad:
  • Grus: 3 tonn grus (1 tonn per bane). Kjøpes av Mastersport eller A.Sport. Må være i plastsekker. Ca 900 legges ut ved dugnad, resten legges ut gjennom utesesongen.
  • 3 trillebord, raker, river, skuffer

Rutiner i forbindelse med dugnad

Rutiner uteanlegg

 • Ukentlig:
  • Sjekke vanning
  • Sjekke linjer og baner, reparere skader
  • Justering av vanningsanlegg
 • Månedlig:
  • Kaste søppel
  • Vaske klubbhus
  • Klippe plen
 • Ad-Hoc ved behov:
  1. Sprøyte og luke baner.
  2. Rydde baner

Ansvarlig Koordinering av vedlikehold

Kjerstin Aune

Vedlikeholdsoppgaver hall

 1. Støvsuge baner samt friområdet og i bua. Maskinen må tømmes etter bruk og gjøres klar til nestemann. Husk å sette den til lading etter bruk.
 2. Tømme søppel. Poser ligger oppå vareautomaten. Etterfyll poser ved behov. Kode på container ute er 1234. Hvis den er full ring Håkon for tømming.
 3. Vaske toalettet. Fyll på vann, såpe og toalettpapir.
 4. Holde orden i friområdet, inkludert bord, stoler og kjøkken.

Ansvarsoversikt per uke

Uke 4Tonje
Uke 5Kjerstin
Uke 6Frank Anders
Uke 7Knut
Uke 8Håkon
Uke 9Pål
Uke 10Terje C
Uke 11Alexander
Uke 12Andreas
Uke 13Tonje
Uke 14Kjerstin
Uke 15Frank Anders
Uke 16Knut
Uke 17Håkon
Uke 18Pål
Uke 19Terje C
Uke 20Alexander
Uke 21Andreas

Ansvarlig på anlegg

Frank Anders Haugli

Alexander Ballamy

Informasjon om anlegg

 • Baneutstyr på anlegg:
  • 5 banekoster
  • 5 linjekoster
  • 3 dommerstoler med poengteller
  • Vedlikeholdsutstyr
 • Utstyr i forbindelse med dugnad:
  • Grus: 3 tonn grus (1 tonn per bane). Kjøpes av Mastersport eller A.Sport. Må være i plastsekker. Ca 900 legges ut ved dugnad, resten legges ut gjennom utesesongen.
  • 3 trillebord, raker, river, skuffer

Rutiner i forbindelse med dugnad

Rutiner uteanlegg

 • Ukentlig:
  • Sjekke vanning
  • Sjekke linjer og baner, reparere skader
  • Justering av vanningsanlegg
 • Månedlig:
  • Kaste søppel
  • Vaske klubbhus
  • Klippe plen
 • Ad-Hoc ved behov:
  1. Sprøyte og luke baner.
  2. Rydde baner

Leverandører

 • Avfallshåndtering:
  • Klubben har en avfallshåndteringsavtale med Norsk Gjenvinning (kundenr 286725).
  • Det står en 240L restavfallcontainer inne på anlegget.
  • Tømming av container: kontakt Norsk Gjenvinning på 33 22 06 01 og kundenr og adresse Marmorveien 10. Container må sette på utsiden av gjerdet når tømming er bestilt.

OmrådeSystemURLKommentar
BanebookingMatchihttps://matchi.seKontaktperson: asbjorn.dalsbo@matchi.se
MedlemsadministrasjonMatchihttps://www.matchi.se/facility/booking/indexKontaktperson: asbjorn.dalsbo@matchi.se
RegnskapVisma eAccountinghttps://eaccounting.vismaonline.com/
NøkkellåsContrive MobiControlhttps://contrive.mobi
http://webadmin.mobi/en
Løsning levert av Sikkerhetskompan
Kontaktperson support:
post@sikkerhetskompaniet.no


Kontorstøtte (E-post, dokumentlagring, samhandling)Google Gsuitehttps://admin.google.com/Gsuite for Non-profits
Webhosting og DomeneDomeneshop https://domene.shoptonsbergtennis.no er satt opp mot Gsuite DNS.
WebsiderWordPresshttps://www.tonsbergtennis.no/wp-admin/