Om du har spørsmål til klubben om baneleie, kurs osv skal det rettes til administrativ sekretær og ikke til styremedlemmer. Om det er behov for avklaring med noen i styret eller komiteer vil de bli kontaktet. Se kontakt oss for mer informasjon.

Styret

Rolle

Navn

Styreleder

Alexander Ballamy

Nestleder

Jan Henrik Juel Larsen

Styremedlem

Frank Anders Haugli

Styremedlem

Tonje K. Bjørndal

Styremedlem

Elin A. Ringdal

Styremedlem

Andreas Bjørang

Styremedlem

Per Skustad

Varamedlem

Pål Didrik Wiig Andersen

Varamedlem

Terje Clausen

Komiteer

Komitee

Navn

Anleggskomite Tolvrød

Frank Anders Haugli

Anleggskomite Tolvrød

Jan Henrik Juel Larsen

Arrangementskomite

Tonje Bjørndahl

Hallkomite

Alexander Ballamy

Sportslig/trenerkontakt

Andreas Bjørang