Om du har spørsmål til klubben om baneleie, kurs osv skal det rettes til administrativ sekretær og ikke til styremedlemmer. Om det er behov for avklaring med noen i styret vil de bli kontaktet. Se kontakt oss for mer informasjon.

Styret i Tønsberg Tennisklubb består i 2022 av følgende:

Rolle

Navn

Styreleder

Alexander Ballamy

Nestleder

Knut Gran

Styremedlem

Frank Anders Haugli

Styremedlem

Andreas Bjørang

Styremedlem

Elin Ringdal

Styremedlem

Kjerstin Aune

Styremedlem

Tonje Bjørndal

Varamedlem

Terje Clausen

Varamedlem

Andreas Karlsen Gravdal