Vi har løpende påmelding til tennisskolen og våre voksenkurs. Meld deg på, og du vil bli kontaktet av trener. For informasjon om priser for alle våre treningstilbud, se vår prisliste.

Klubben har tilbud for alle aldre og alle aktivitetsnivå. Kjernen er treningstibud for våre juniorer hovedsakelig fra skolealder og opp. Vi har egne grupper for de som ønsker å trene mer og konkurrere.

Vi har også en stor kontingent voksne som er med på trening, fra nybegynnere til de som fortsatt konkurrerer i veteranklasser. Vi har også en egen damegruppe.

Terminer

  • Vårtermin – januar til midten av juni (skoleslutt)
  • Høstermin – skolestart til siste uke før jul

Det er ingen organisert trening i skoleferier og røde dager.

Priser og betaling

Se vår prisliste for priser på alle våre treningstilbud. All betaling av all organisert trening gjøres via betalingsavtale i Spond.

Betingelser organisert trening

Obligatorisk medlemskap for deltakere

Du må være medlem i klubben for å være med på organisert trening (gjelder ikke privattimer). Det er ditt ansvar å sørge for at du har betalt for medlemskap i klubben.

Utstyr

Du må ha riktige tennissko og en racket. Klubbmedlemmer får faste rabatter på kjøp av utstyr

Betaling

Påmelding til organisert trening må gjøres før påmeldingsfrist. For spillere som starter opp i løpet av sesongen må betalingsavtale være inngått senest 14 dager etter oppstart.

Oppsigelse og bindingstid

I tilfelle du bestemmer deg for å ikke fortsette etter oppstart må vi få beskjed om dette senest 14 dager etter oppstart. Etter dette vil betalingsavtalen løpe ut sesongen og du har ikke mulighet til å avbryte denne.

Endring av timeantall

Det er alltid muligheter for å utvide eget treningstilbud når som helst i terminen. Melding om endring skal IKKE gis til trener. Melding om endring SKAL meldes til post@tonsbergtennis.no Det er ikke anledning til å redusere antall timer når man først har meldt seg på kurs eller trening.

Refusjon av timer ved forfall eller ved sykdom og/eller skade

Du må møte på de tidspunktene du har meldt deg på. Det gis ingen refusjon for timer du har gått glipp av. Treneren står fritt til å flytte spillere til andre grupper om det er ledig plass eller nivå til spiller tilsier dette. Deltagelse og påmelding til kurs er bindende og gjelder fra dato som vi har mottatt betaling og til kurset avsluttes. Man må betale hele kursavgiften selv om man velger å slutte kurset midt i terminen eller er borte noen treninger på grunn av sykdom eller skade. Deltagere som kan fremlegge legeerklæring vil få 50% refusjon eller annen kompensasjon for den perioden man er skadet eller syk. Tilbud om refusjon gjelder kun for våre ordinære kurs og treninger. Det kan ikke søkes om refusjon ved deltagelse på betal pr. gang timer/enkelttimer i ferier, privattimer osv.

Fotosamtykke

Ved påmelding godkjennes at det kan bli tatt bilder for bruk på våre nettsider og sosiale medier. Vi følger Datatilsynets retningslinjer for publisering av bilder av personer på nett og råd om publisering av bilder av barn.

Privattimer

Betingelser privattimer

  • Betaling av privattimer må være gjort dagen før timen og senest kl 2100. Spillere må under ingen omstendighet betale treneren direkte, alt skal gå via klubben
  • Avbestilling av privattime må gjøres senest kl 2200 dagen før timen for refundering
  • Maks 2 voksne og 2 barn kan delta
  • Spillere kan ikke avtale privattimer på våre anlegg med trenere som ikke er forhåndsgodkjent av klubben

Bestilling og betaling privattimer

Spond

Tønsberg Tennisklubb bruker Spond for å organisere kurs og treninger. Deltagere registreres på kurs eller treningen som de skal være med på, og vil få en invitasjon.

  • Hvis det skjer endringer som f.eks. at kurset avlyses, vil kursdeltakere motta en oppdatering om dette
  • Om du ikke kan komme må du gi beskjed via Spond (melde forfall).
  • All oppdatering og informasjon fra trenere vil sendes via Spond
  • Du får meldinger om betaling av treningsavgift via Spond.

Last ned og installer app’en nå fra:

button-download-google-play
button-download-app-store

Ofte stilte spørsmål om kurs

Treningstilbudet vil bli tilgjengelig før oppstart av semester og først etter at frist for registrering av betalingsavtale har gått ut.

Om du etter oppstart av semesteret ikke ønsker å være med, må du gi oss beskjed senest 14 dager etter oppstart av semesteret. Se også hvordan fungerer månedlig betalingsavtale for treningsavgift.

Alle som deltar på organisert trening må opprette betalingsavtale for å kunne delta på en treningsgruppe/organisert trening. Månedsprisen er den samme uansett om det er ferie eller røde dager i måneden. I måneder hvor det er 1 eller 2 uker trening, vil det ikke være krav om betaling av treningsavgift.

Frist for opprettelse av betalingsavtalen er henholdsvis 1. august for høstsemester og 1. desember for vårsemester for de som allerede går på kurs. Etter at fristen er utløpt, vil vi åpne opp for andre som står på venteliste for å bli med på kurs og tilby de plass om det er noe ledig. Om du starter kurs etter at fristen har gått ut, har du 14 dager på deg etter oppstart til å opprette betalingsavtalen.

Det første avdraget betales når du registrererer betalingsavtalen. Neste avdrag vil bli måneden etter at terminen har startet. Dato for trekk av avgift varierer fra semester til semester, men er som regel i begynnelse av hver måned.

Eksempel: Du melder deg på høstsemesteret 1. juni. Du trekkes for september ved påmelding 1. juni. Neste gang du betaler treningsavgift vil være 4. oktober, deretter 4. november og til slutt 4. desember.

Når du melder deg på er påmelding bindende. Du har 14 dager etter at terminen har startet til å gi beskjed om du ønsker å trekke deg fra trening eller om du ønsker å gjøre endringer. Etter dette vil betalingsavtalen løpe ut terminen uten mulighet til å si opp denne. Se også våre betingelser for organisert trening.

Ja, du kan søke om å få betalt treningsavgift og medlemskap i klubben ved å søke om Fritidskonto.

Ja, vi har utlånsracket i varierende kvalitet. Trener kan hjelpe til med å velge riktig utstyr.

Se vår prisliste for mer detaljer.

Vi trener mandag til fredag i tidsrommet 16-20. Barn og ungdom trener i tidsrommet 16-19, mens voksne trener i tidsrommet kl 17-20.

Det er ikke mulig å gi noe mer detaljert tidsplan siden dette endrer seg fra sesong til sesong. Ved påmelding til tennisskolen vil du bli spurt om hvilke dager som passer og ditt nivå.

Vi tilbyr ikke prøvetime. I stedet tilbyr vi 14 dagers prøveperiode etter oppstart. For å bli med må du registrere deg for kurs. Se også oppsigelse og bindingstid

Treningsavgift er en avgift som du betaler for å være med på organisert trening i klubben og dekker utgifter til trener og baneleie. Det er et krav om at alle som deltar på organisert trening i en klubb som er tilsluttet Norges Idrettsforbund også må ha betalt medlemskap i klubben.

Se også hvem må betale medlemskap?