Se vår prisliste for priser på organisert trening

Klubben har tilbud for alle aldre og alle aktivitetsnivå. Kjernen er treningstibud for våre juniorer hovedsakelig fra skolealder og opp. Vi har egne grupper for de som ønsker å trene mer og konkurrere.

Vi har også en stor kontingent voksne som er med på trening, fra nybegynnere til de som fortsatt driver og konkurrerer i veteranklasser. Vi har også en egen damegruppe.

Tennisskolen ledes av vår hovedtrener / sportslig leder Thomas Hanstad.

Sesongen løper fra skolestart i januar til juleferie i desember. Det beregnes to terminer: fra januar til skoleslutt i juni, og fra skolestart august til juleferie i desember. Antall treningsuker blir ca 40 totalt på årsbasis. Fakturering gjøres to ganger i året: for vårsemesteret i januar. For høstsemesteret i september. Starter man på trening midt i semesteret betaler man for gjenstående treninger.

Alle spillere som deltar på organisert trening skal være medlem av klubben. Dette faktureres separat.

For nye deltakere som ikke har vært medlem tidligere vil medlemskapet til det første semesteret være inkludert, det vil si at man betaler 1/2 medlemsavgift det første kalenderåret man er medlem.

Privattimer

Se vår prisliste for priser på privattimer

25.09.2022: Vi har for tiden ikke tilbud om privattimer.

For å kunne bestille privattime må du være medlem i klubben