Følgende betingelser gjelder for alle som deltar på trening og kurs som organiseres av Tønsberg Tennisklubb. Sist oppdatert 08.03.2024

Før påmelding til kurs og trening i Tønsberg Tennisklubb forplikter deltakere eller foresatte seg til å lese gjennom disse betingelsene. Ved påmelding til kurs eller trening har man automatisk godkjent disse betingelsene. Tønsberg Tennisklubb kan endre disse vilkårene når som helst uten forvarsel. Det er ditt ansvar å gå gjennom vilkårene før du registrerer deg for et kurs eller trening.

Konflikter eller uenighet skal løses mellom hovedtrener og deltaker. Klager rettes til daglig leder på e-post.

Dette er forventet av de som er med på kurs og trening i regi av Tønsberg Tennisklubb:

 1. møter presis til hver trening
 2. melder forfall via Spond om man ikke kan delta
 3. lytter til trener
 4. er positive og hjelpsomme
 5. bidrar sosialt og oppmuntrer medspillere
 6. er høflig ovenfor medspillere og trenere
 7. prater positivt til seg selv og andre

Ved gjentatte brudd på reglene, kan trener be spiller om å ta seg en pause (time out) på benken, eller gi spilleren en alternativ oppgave. Dette kan være nødvendig både av hensyn til medspillere og spillerens egen konsentrasjon. Trener kan ved vedvarende brudd på ovennvente regler, nekte deltakere å være med på gruppetreninger.

Du må være medlem i klubben for å være med på organisert trening (gjelder ikke privattimer). Det er ditt ansvar å sørge for at du har betalt for medlemskap i klubben.

Du må ha riktige tennissko og en racket. Vi kan låne ut racket i begrensede perioder. Klubbmedlemmer får faste rabatter på kjøp av utstyr

Ved opprettelse av betalingsavtale vil du bli trukket det første avdraget. I tilfelle du bestemmer deg for å ikke fortsette, må vi få beskjed om dette senest 14 dager etter oppstart. Etter dette vil betalingsavtalen løpe ut semesteret, og du har ikke mulighet til å avbryte denne. Ved oppsigelse vil du ikke få tilbakebetalt det første avdraget.

Kursdeltakelsen er personavhengig, det vil si at man ikke kan stille med erstatter hvis man er fraværende fra en trening.

Tønsberg Tennisklubb følger Datatilsynets retningslinjer for publisering av bilder personer på nett og råd om publisering av bilder av barn. Bilder som tas i kurssammenheng kan bli publisert på nettsiden og i sosiale medier. Dersom du ønsker å reservere deg mot dette må du sende en e-post til post@lstk.no Gruppebilder ønsker vi å kunne bruke uavhengig av dette, men dersom du ønsker å reservere deg må du gi beskjed.

Betalingsavtale for treningsavgift skal opprettes før oppstart av kurs eller trening.  For spillere som starter opp i løpet av sesongen, må betalingsavtale være inngått senest 14 dager etter oppstart. Se også hvordan fungerer månedlig betalingsavtale for treningsavgift?

Når du registrerer deg som kursdeltager må du oppgi personopplysninger, vi trenger dette slik at vi kan identifisere deg. Vi registrer følgende data

Navn
E-postadresse
Kjønn
Mobilnummer
Adresse
Fødselsdato
Hvilke dager du kan trene
Hvilket nivå du befinner deg på

Melding om endring skal IKKE gis til trener.  Melding om endring SKAL meldes til daglig leder på post@tonsbergtennis.no som sjekker med trener om det er mulig å endre timeantall.

Tønsberg Tennisklubb gir ikke noen form for kompensasjon for avlyste timer eller om du melder forfall. Om du ikke har anledning til å være med på en time, skal du melde forfall. Dette må gjøres via Spond.

Man må betale hele kursavgiften selv om man velger å slutte kurset midt i terminen eller er borte noen treninger på grunn av sykdom eller skade. Deltagere som kan fremlegge legeerklæring, vil få 50% refusjon eller annen kompensasjon for den perioden man er skadet eller syk. Tilbud om refusjon gjelder kun for våre ordinære kurs og treninger. Det kan ikke søkes om refusjon ved deltagelse på drop-in timer/enkelttimer i ferier, privattimer osv.

Deltakere forplikter seg til å oppgi gyldig kontaktinformasjon ved påmeldingen. I forbindelse med alle aktiviteter og all trening sender Tønsberg Tennisklubb ut all viktig informasjon via Spond. Mobilnummeret må derfor være gyldig og aktiv. Hvis du ikke mottar melding fra Spond fra oss må du ta kontakt snarest mulig slik at vi får rettet opp dette i våre systemer.

melding til organisert trening aksepteres det at klubben ved behov setter sammen treningsgrupper etter alder og ferdighetsnivå. 

 • Klubben bestemmer treningstilbudet
 • Trenere bestemmer grupper og hvem som passer sammen

Unntak er ved privattimer hvor deltakerne velger trener og hvem som deltar.

 1. Foreldre/foresatte er velkomne til å se på, men har ikke lov til å gå inn på banene under kurs eller trening
 2. Foreldre/foresatte skal ikke blande seg inn i trenerens instruksjoner. Om det er noe du ønsker å ta opp vedrørende trener eller kurset, skal dette gjøres enten til trener eller daglig leder etter at timen er slutt.