14.02.2024: Vi har nå som en prøveordning åpnet for baneleie i hallen for ikke-medlemmer. Kapasitet i hallen (for medlemmer) blir avgjøre om vi vil fortsette med dette.

Tilgang til utebaner på Messa er kun tilgjengelig for medlemmer og de som har kjøpt sommerkortet. Banene i Hallen og Tolsvrød er tilgjengelig for alle.

Se vår prisliste for mer informasjon om priser for ikke-medlemmer.

Sommerkortet er beregnet på deg som ikke er medlem i klubben og kun ønsker å spille tennis på våre utebaner om sommeren. Se vår prisliste for mer informasjon om pris for sommerkortet. Husk at du må be oss om å registrere ditt mobilnummer før du kan få tilgang til anlegget.

 • Det er ikke krav om at de du tar med deg må være medlemmer i klubben
 • Når du bestiller baneleie med sommerkort må du selv være med å spille.
 • Du kan maks bestille 2 timer pr. dag.
 1. Trykk på knappen “Bli medlem
 2. Logg inn med din Matchi-bruker eller opprett ny om du ikke har det fra før (Ingen brukerkonto? Registrer deg her)
 3. Velg ditt medlemskap enten individuelt eller familiemedlemskap. Familiemedlemskap er en gruppering av personlige medlemsskap.
 4. Betal for medlemskapet og du får tilgang til å bestille baneleie med medlemsfordeler

Se også hvordan kjøper jeg familiemedlemskap

Betaling av medlemskap må gjøres via Matchi. Se også ofte stilte spørsmål om medlemskap.

Priser

Se vår prisliste for priser og hvilke type medlemskap du kan kjøpe.

Medlemsfordeler

Som medlem i Tønsberg Tennisklubb får du spille fritt på klubbens utebaner på Tolvsrød og på Messeområdet og har anledning til å  bestille timer inne i hallen til medlemspriser. Det er mulig å melde seg på organisert trening, og vi arrangerer turneringer, deltar med lag i både NM-lag og Veteranserien innendørs og utendørs.

Regler for medlemskap

 • Medlemskap følger dato til dato og gjelder 12 mnd. fra kjøpsdato
 • Betaling av medlemskap må gjøres via online betaling
 • Det er et krav om at alle individuelle medlemmer (ikke familiemedlemskap) må ha sin egen unike e-postadresse. Det er ikke mulig å registrere to Matchi-profiler/medlemskap med samme e-postadresse. Om du er foresatt for et barn som skal ha individuelt medlemskap og ikke har egen e-postadresse , må du derfor opprette det for de før du betaler medlemskap
 • Medlemskapet kan ikke overdras til andre personer
 • Medlemskapet refunderes ikke
 • Oppsigelse av medlemskap må meldes på e-post
 • Familiemedlemskap: 2 voksne + 4 barn i samme husstand. Gjelder også barn som er heltidsstudenter inntil det året man fyller 26 år.

Dugnader

Det å delta på dugnad sammen med andre medlemmer skal være en positiv, hyggelig og samlende aktivitet som gir glede til deltakerne samtidig som det er til nytte for klubben. Det er spesielt mye arbeid med grusbaner. For at vi skal kunne holde disse spillbare gjennom hele sesongen, er vi avhengig av frivillige som hjelper til med å passe på banene.

Lisens

For å kunne spille tennisturneringer på regionalt og nasjonalt nivå må man ha lisens. Dette innebærer at man er forsikret og har rett til deltagelse i turneringer innen sin idrett. Bestemmelsen om lisens gjelder for medlemmer i alle særforbund tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF), deriblant Norges Tennisforbund (NTF). Det er ikke krav om lisens for spill i lokale turneringer, for eksempel i klubbmesterskap, eller tilsvarende lokale turneringer.

Alle spillere som har betalt lisens fra før får automatisk tilsendt ny lisens på e-post fra NTF i løpet av desember. Du kan også logge deg inn via minidrett.no for å betale lisens.

Gå til “Medlemskap” i Tournament Software. Om du har en gyldig lisens vil du se dette ved at det står “OK” bak “License” og utløpsdato er satt frem i tid.

Om du tidligere har hatt en lisens med den ikke er betalt, må du betale den ved å logge inn på minidrett.no Hvis du ikke har hatt lisens tidligere, må du ta kontakt med post@tonsbergtennis.no så vil vi ordne dette for deg.

Ofte stilte spørsmål medlemskap

Medlemskap

Et familiemedlemskap er en gruppering av personlige medlemskap. Hvert enkelt medlem vil derfor vises med enten senior eller juniormedlemskap. Prisen vil uansett ikke overstige makspris for familiemedlemskap uavhengig av hvor mange som er registrert i medlemskapet.

Matchi bruker Stripe som sin betalingsformidler. Det betyr at informasjon om ditt bankkort ikke lagres hos Matchi, men hos Stripe.

Stripe er en sertifisert PCI Service Provider Level 1 som betyr at de har det høyeste sikkerhetsnivået. Les mer om hvordan Stripe håndterer sikkerhet.

Vi tilbyr ikke betaling av medlemskap via faktura, Vipps eller bankkonto. Betaling og/eller fakturering skal gjennomføres som en identifiserbar betalingstransaksjon via medlemssystem (Matchi). Se “2.2 Opplysninger knyttet til medlemskapet” i Utfyllende regler for registrering av medlemsopplysninger og rapportering til NIF

Se også hvordan betaler jeg for medlemskap?

Du velger dette når du oppretter eller fornyer ditt medlemskap. Velg “Jeg søker om familiemedlemskap (Tønsberg Tennisklubb – tonsbergtennis.no)

Du registrerer alle som skal være med i familiemedlemskapet og betaler ikke mer enn pris for familiemedlemskap.

Den første personen som du registrerer vil være kontaktperson for familiemedlemskapet. Du legger til flere familiemedlemmer ved å velge “Legg til medlem” og velger riktig medlemskap for dine familiemedlemmer.

Ved kjøp av familiemedlemskap er det ikke nødvendig med egen Matchi-bruker for barn med mindre barnet skal bestille baneleie eller melde seg på aktivtiteter i Matchi.

Treningsavgift er en avgift som du betaler for å være med på organisert trening i klubben og dekker utgifter til trener og baneleie. Det er et krav om at alle som deltar på organisert trening i en klubb som er tilsluttet Norges Idrettsforbund også må ha betalt medlemskap i klubben.

Se også hvem må betale medlemskap?

 1. Trykk på knappen “Bli medlem
 2. Logg inn med din Matchi-bruker eller opprett ny om du ikke har det fra før (Ingen brukerkonto? Registrer deg her)
 3. Velg ditt medlemskap enten individuelt eller familiemedlemskap. Familiemedlemskap er en gruppering av personlige medlemsskap.
 4. Betal for medlemskapet og du får tilgang til å bestille baneleie med medlemsfordeler

Se også hvordan kjøper jeg familiemedlemskap

Medlemmer som har et ubetalt medlemskap og ikke betaler innen frist blir meldt ut av klubben. Du melder deg inn i klubben igjen ved å kjøpe et nytt medlemskap

Det er et krav om at følgende må være medlemmer/betale medlemskap

 • lagspillere
 • medlemmer av styret
 • konkurransespillere
 • deltagere på organiserte kurs og treninger (tennisskolen)

Hentet fra NIFs medlemsforskrift:

Alle medlemmer som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av idrettslaget, eller representerer idrettslaget i idrettskonkurranser eller lignende, skal regnes som «aktivt medlem» med tilhørighet i en konkret gruppe/gren. Med «deltagelse» menes både å selv utøve idretten gjennom trening eller konkurranser, og å tilrettelegge for at andre skal kunne drive aktivitet i idrettslaget. Dette omfatter blant annet trenere, lagledere og andre oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser og annen aktivitet i idrettslaget. Personer som bistår idrettslaget gjennom administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. omfattes også.

Både de som trener, konkurrerer, eller på annen måte bidrar til aktivitet i idrettslaget, skal registreres som aktive innen den eller de idretter eller grener deres aktivitet er knyttet til. Medlemmer som på eget initiativ transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller idrettsarrangementer anses ikke som aktivt medlem.

Nei, det er ikke mulig å fryse medlemskap. Medlemskap er gyldig 12 mnd. fra kjøpsdato og kan ikke avbrytes i denne perioden. Vi tilbyr ikke noen reduserte perioder eller halv pris.

Se også hvordan melder jeg meg ut av klubben.

Tags: avbryte, melde ut

Når du skal betale for et individuelt medlemskap for et barn må du være innlogget med deres egen Matchi-bruker. Om du er innlogget med din egen (foresatt) sin Matchi-bruker, vil medlemskap for ditt barn bli registrert på deg.

Ved betaling av familiemedlemskap er det ikke nødvendig med egen Matchi-bruker for barn med mindre barnet skal bestille baneleie eller melde seg på aktivtiteter i Matchi.

Du kan ikke kjøpe nytt medlemskap før det går ut på dato.. Det er ikke mulig å ha dobbelt medlemskap. I Matchi appen ser du når ditt medlemskap går ut eller fornyes.

Du melder deg ut av klubben ved å sende en e-post til oss. Vi vil avslutte ditt medlemskap for deg. Ditt medlemskap vil fortsatt være gyldig til utløpsdato.

Tag: utmelding

minidrett.no

Før du tar kontakt med oss må du logge inn i minidrett.no for å sjekke fødselesnummer og fødselsdato.

Om det er feil i MinIdrett.no oppdater det og gi beskjed til oss etterpå. Om det er korrekt i MinIdrett, logg deg inn i Matchi og sjekk at fødselsdato er korrekt.

Du kan også ta kontakt med oss for å få hjelp.

Tønsberg Tennisklubb byttet medlemsregister den 1.9.2022. I den forbindelse må alle medlemmer bekrefte sitt medlemskap i klubben. Om du mottar SMS som ber deg om å bekrefte ditt medlemskap er det viktig at du gjør dette. Følg lenken i SMS eller e-post som du har mottatt for å verifisere deg.

Eksempel på SMS som sendes ut fra NIF (Norges Idrettsforbund)

For at (ditt navn) skal meldes inn i Tønsberg Tennisklubb, må personlige opplysninger bekreftes hos Norges idrettsforbund. Klikk på lenken https://(lenke) for å bekrefte. Lenken er aktiv i 24 timer. Dersom medlemskapet ikke skal opprettes, kontakt Tønsberg Tennisklubb og be de fjerne deg fra sitt medlemsregister. Les mer på https://www.idrettsforbundet.no/verifisering Mvh Norges idrettsforbund

Sjekk at du har bekreftet medlemskap for riktig person. Om du er foresatt for et barn hvor du har registrert din egen e-postadresse og/eller mobilnummer vil det ikke bli godkjent siden validering mot folkeregisteret gjør et oppslag mot deg som foresatt.

Løsningen er å opprette en egen e-postadresse for ditt barn slik at barnet får en egen profil på minidrett.no. Etter at du har gjort dette må du enten logge deg inn i Matchi og oppdaterte profilen med den nye e-postadressen eller ta kontakt med oss slik at vi får oppdatert medlemsregisteret. Om du har registrert ditt eget mobilnummer må dette fjernes slik at det ikke matches mot din egen profil (foresatt) i minidrett.no.

Kulturdepartementet har pålagt NIF (Norges Idrettsforbund) å sikre at alle medlemmer kan spores tilbake til én enkeltperson. For å kunne møte dette pålegget gjør NIF et oppslag av fødselsnummeret mot folkeregisteret når klubben rapporterer inn medlemmet som et aktivt klubbmedlem. Fødselsnummer regnes ikke som en sensitiv personopplysning av Datatilsynet.