Uteanlegg Messa

Ansvarlig på anlegg Pål Thalmann — Informasjon om anlegg Baneutstyr på anlegg: 5 banekoster 5 linjekoster 3 dommerstoler med poengteller Vedlikeholdsutstyr Utstyr i forbindelse med dugnad: Grus: 3 tonn grus (1 tonn per bane). Kjøpes av Mastersport eller A.Sport. Må være i plastsekker. Ca 900 legges ut ved dugnad, resten Read more…