• Pris for privattimer inkluderer baneleie, den som bestiller privattime skal ikke bestille baneleie selv.
  • Bestilling og betaling av privattime skal gjøres via skjema på denne siden
  • Spillere må under ingen omstendighet betale treneren direkte, alt skal gå via klubben
  • Avbestilling av privattime må gjøres senest kl 2200 dagen før timen for refundering
  • Maks 2 personer kan delta på en privattime
  • Det er ikke nødvendig å være medlem i klubben for å delta på privattime
  • Spillere kan ikke avtale privattimer på våre anlegg med trenere som ikke er forhåndsgodkjent av klubben
Categories: