Dette skyldes i hovedsak to ting:

  • De som melder seg på velger “feil” nivå. Det vil da gå noen runder før de havner på rett nivå
  • Det er for få spillere i stigen og da spesielt på det nivået som du befinner deg på. Ta kontakt med andre spillere som du kjenner og som er på ditt nivå og be de om å bli med i stigespillet
Categories: