Dette er forventet av de som er med på kurs og trening i regi av Tønsberg Tennisklubb:

  1. møter presis til hver trening
  2. melder forfall via Spond om man ikke kan delta
  3. lytter til trener
  4. er positive og hjelpsomme
  5. bidrar sosialt og oppmuntrer medspillere
  6. er høflig ovenfor medspillere og trenere
  7. prater positivt til seg selv og andre

Ved gjentatte brudd på reglene, kan trener be spiller om å ta seg en pause (time out) på benken, eller gi spilleren en alternativ oppgave. Dette kan være nødvendig både av hensyn til medspillere og spillerens egen konsentrasjon. Trener kan ved vedvarende brudd på ovennvente regler, nekte deltakere å være med på gruppetreninger.

Categories: