Alle som deltar på organisert trening må opprette betalingsavtale for å kunne delta på en treningsgruppe/organisert trening. Månedsprisen er den samme uansett om det er ferie eller røde dager i måneden. I måneder hvor det er 1 eller 2 uker trening, vil det ikke være krav om betaling av treningsavgift.

Frist for opprettelse av betalingsavtalen er henholdsvis 1. august for høstsemester og 1. desember for vårsemester for de som allerede går på kurs. Etter at fristen er utløpt, vil vi åpne opp for andre som står på venteliste for å bli med på kurs og tilby de plass om det er noe ledig. Om du starter kurs etter at fristen har gått ut, har du 14 dager på deg etter oppstart til å opprette betalingsavtalen.

Det første avdraget betales når du registrererer betalingsavtalen. Neste avdrag vil bli måneden etter at terminen har startet. Dato for trekk av avgift varierer fra semester til semester, men er som regel i begynnelse av hver måned.

Eksempel: Du melder deg på høstsemesteret 1. juni. Du trekkes for september ved påmelding 1. juni. Neste gang du betaler treningsavgift vil være 4. oktober, deretter 4. november og til slutt 4. desember.

Når du melder deg på er påmelding bindende. Du har 14 dager etter at terminen har startet til å gi beskjed om du ønsker å trekke deg fra trening eller om du ønsker å gjøre endringer. Etter dette vil betalingsavtalen løpe ut terminen uten mulighet til å si opp denne. Se også våre betingelser for organisert trening.

Categories: