Hver vår får vi alltid spørsmål som “Kan dere ikke åpne utebanene nå, det er jo fint og varmt vær?” Dessverre er det ikke bare å åpne grusbaner for spill selv om våren har kommet og sola skinner.

Det finnes forskjellige grusbaner. I Norge har det på samme måte som kunsgressbaner blitt populært med kunstgrusbaner de siste årene. Kunstgrusbaner er heller ikke så væravhengig da selv kraftig regnvær ikke hindrer bruk av disse etter kort tid. I tillegg er slike baner rimeligere å drifte da de krever mye mindre vedlikehold.

I Tønsberg Tennisklubb har vi “tradisjonell” rødgrus. Dette dekket har gjennom alle år vært den vanlige dekketypen. En grusbane med høy standard gir dekket med de beste spilleegenskapene med hensyn til friksjon, demping og ballsprett. Utgiftene til vedlikehold er mye høyere enn kunstgrusbaner, fordi banene jevnlig skal tromles for å forbli jevne. Dessuten må vi hvert år kjøpe inn 1 tonn med reparasjonsgrus som brukes for å fylle på grus som forsvinner i løpet av en sesong. For at tradisjonelle grusbaner skal bli gode å spille på må de ofte vannes for å opprettholde vanninnholdet i grusen.

Vinteren er lang med frost og tele. Utebanene blir preget av dette og det er mange oppgaver som må gjennomføres for å klargjøre utebanene om våren. Når temperaturen tillater det, ikke minusgrader om natten og god dagtemperatur ca. 10 grader kan en gå igang med følgende:

  • Raking av løv, barnnåler.m.v
  • Legge på grus, ca 15 sekker pr. bane
  • Stramme opp linjer
  • Valse og vanne bane ca 20 ganger

Det er ikke noe poeng å valse på tørre baner. Vi er derfor avhengig av at vann blir koblet til. Dette kan kun gjøres når nattetemperaturen tillater det, det kan ikke være fare for frost/kuldegrader siden det vil ødelegge ventiler og slanger.

Utesesongen varer normalt fra slutten av april til oktober. Det mest vanlige tidspunktet for åpning av utebanene er 1. helgen i mai.

Banene vil være litt myke i starten av sesongen, det er derfor viktig at alle som spiller tråkker igjen hull i banedekket etter spill. Etter spill skal banene kostes helt ut mot gjerdet for å sørge for at grusen er jevnt fordelt over banen.

Categories: