Ved opprettelse av betalingsavtale vil du bli trukket det første avdraget. I tilfelle du bestemmer deg for å ikke fortsette, må vi få beskjed om dette senest 14 dager etter oppstart. Etter dette vil betalingsavtalen løpe ut semesteret, og du har ikke mulighet til å avbryte denne. Ved oppsigelse vil du ikke få tilbakebetalt det første avdraget.

Categories: