1. [TRENER] Trener får e-post når noen melder seg på venteliste fra Spond Club
  2. [TRENER] Ved ledig plass sender trener e-post til post@tonsbergtennis.no om alternativer
  3. [DL] Daglig leder sender e-post til den som har fått tilbud om plass med alternativer
  4. [DL] Den som har fått tilbud om ledig plass blir fjernet fra fra ventelisten og opprettet i Spond som medlem i samme gruppe som de andre kursdeltakerne. De blir lagt inn i gruppen #TPV (tilbud plass venteliste). Der blir de liggende helt til de enten bekrefter plass ved å opprette betalingsavtale eller hvis de ikke ønsker å stå på venteliste, fjernes de helt.
  5. [DL] Når de som har fått tilbud om plass bekrefter at de ønsker å bli med på foreslått dag/gruppe sendes de en e-post med link til betalingsavtale for treningsavgift
  6. [DL] Ved opprettelse av betalingsavtale registreres de i gruppe(r) som de har fått tilbud om plass. E-post sendes til trener med informasjon om dette.
Categories: