Sommerkortet er beregnet på deg som ikke er medlem i klubben og kun ønsker å spille tennis på våre utebaner om sommeren. Se vår prisliste for mer informasjon om pris for sommerkortet. Husk at du må be oss om å registrere ditt mobilnummer før du kan få tilgang til anlegget.

  • Det er ikke krav om at de du tar med deg må være medlemmer i klubben
  • Når du bestiller baneleie med sommerkort må du selv være med å spille.
  • Du kan maks bestille 2 timer pr. dag.
Categories: