Vedlikeholdsoppgaver hall

  1. Støvsuge baner samt friområdet og i bua. Maskinen må tømmes etter bruk og gjøres klar til nestemann. Husk å sette den til lading etter bruk.
  2. Tømme søppel. Poser ligger oppå vareautomaten. Etterfyll poser ved behov. Kode på container ute er 1234. Hvis den er full ring Håkon for tømming.
  3. Vaske toalettet. Fyll på vann, såpe og toalettpapir.
  4. Holde orden i friområdet, inkludert bord, stoler og kjøkken.
Categories: