Når du bestiller baneleie på Tolvsrød, får du en e-post der det står en kode som du bruker for å komme inn. Koden er den samme hver gang for hver enkelt bruker og virker 120 minutter før og 60 minutter etter at du har bestilt baneleie. Du må taste kode # for å komme inn.

Categories: