Ansvarlig på anlegg

Frank Anders Haugli

Alexander Ballamy

Informasjon om anlegg

 • Baneutstyr på anlegg:
  • 5 banekoster
  • 5 linjekoster
  • 3 dommerstoler med poengteller
  • Vedlikeholdsutstyr
 • Utstyr i forbindelse med dugnad:
  • Grus: 3 tonn grus (1 tonn per bane). Kjøpes av Mastersport eller A.Sport. Må være i plastsekker. Ca 900 legges ut ved dugnad, resten legges ut gjennom utesesongen.
  • 3 trillebord, raker, river, skuffer

Rutiner i forbindelse med dugnad

Rutiner uteanlegg

 • Ukentlig:
  • Sjekke vanning
  • Sjekke linjer og baner, reparere skader
  • Justering av vanningsanlegg
 • Månedlig:
  • Kaste søppel
  • Vaske klubbhus
  • Klippe plen
 • Ad-Hoc ved behov:
  1. Sprøyte og luke baner.
  2. Rydde baner

Leverandører

 • Avfallshåndtering:
  • Klubben har en avfallshåndteringsavtale med Norsk Gjenvinning (kundenr 286725).
  • Det står en 240L restavfallcontainer inne på anlegget.
  • Tømming av container: kontakt Norsk Gjenvinning på 33 22 06 01 og kundenr og adresse Marmorveien 10. Container må sette på utsiden av gjerdet når tømming er bestilt.

Categories: